Volby - Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR

datum vyvěšení: 23.09.2021 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Volby - Oznámení o dob? a míst? konání voleb do Poslanecké sn?movny Parlamentu ?eské republiky
plné znění dokumentu:
Volby - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Přiložené soubory:
Volby - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (231.34 KB)