SO NV - závěrečný účet 2020

datum vyvěšení: 02.07.2021 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - záv?re?ný ú?et 2020
plné znění dokumentu:
SO NV - závěrečný účet 2020
Přiložené soubory:
Závěrečný účet 2020 - rozpis (121.58 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2020 Fin 2-12 M (3.1 MB)
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2020 OÚPO 4-02 (980.5 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 (2.69 MB)
Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky za rok 2020 (82.69 KB)
Rozvaha ÚSC k 31.12.2021 (1.59 MB)
Závěrečný účet 2020 (90.85 KB)