MZe - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

datum vyvěšení: 02.06.2021 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
MZe - Oznámení o návrzích opat?ení obecné povahy a výzva k uplatn?ní p?ipomínek
plné znění dokumentu:
MZe - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Přiložené soubory:
Návrh opatření obecné povahy - Labe (277.9 KB)
Návrh opatření obecné povahy - Odra (277.62 KB)
Návrh opatření obecné povahy - Dunaj (277.53 KB)
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - MZe (373.76 KB)