SO NV - Rozpočtové opatření č. 3/2020

datum vyvěšení: 10.12.2020 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - Rozpo?tové opat?ení ?. 3/2020
plné znění dokumentu:
SO NV - Rozpočtové opatření č. 3/2020
Přiložené soubory:
SO NV - Roozpočtové opatření č. 3/2020 (352.15 KB)