Rozpočtové opatření č. 8/2020

datum vyvěšení: 01.12.2020 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 8/2020
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 8/2020 (291.3 KB)