Rozpočtové opatření č. 7/2020

datum vyvěšení: 30.10.2020 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 7/2020
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 7/2020 (300.25 KB)