Mikroregion - Závěrečný účet za rok 2019

datum vyvěšení: 27.02.2020 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Mikroregion ?e?icko - Záv?re?ný ú?et za rok 2019
plné znění dokumentu:
Mikroregion Řečicko - Závěrečný účet za rok 2019
Přiložené soubory:
Mikroregion - Závěrečný účet za rok 2019 (36 KB)
Mikroregion - Zpráva o výsledku přezkomání hospodaření (353.88 KB)