SO NV - Rozpočtové opatření č. 1/2020

datum vyvěšení: 26.02.2020 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - Rozpo?tové opat?ení ?. 1/2020
plné znění dokumentu:
SO NV - Rozpočtové opatření č. 1/2020
Přiložené soubory:
SO NV - Rozpočtové opatření č. 1/2020 (245.34 KB)