Rozpočtové opatření č. 9/2019

datum vyvěšení: 08.11.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 9/2019
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 9/2019
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 9/2019 (365.3 KB)