SO NV - rozpočtové opatření č. 2/2019

datum vyvěšení: 10.12.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - rozpo?tové opat?ení ?. 2/2019
plné znění dokumentu:
SO NV - rozpočtové opatření č. 2/2019
Přiložené soubory:
SO NV - rozpočtové opatření č. 2/2019 (411.96 KB)