Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020

datum vyvěšení: 09.04.2020 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozhodnutí hejtmanky Jiho?eského kraje ?. 1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpe?ní vzniku požáru
plné znění dokumentu:
Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpeční vzniku požáru
Přiložené soubory:
Rozhodnutí hejtmanky č. 1/2020 - období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (592.88 KB)