Rozpočtové opatření č. 4/2019

datum vyvěšení: 09.07.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 4/2019
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 4/2019