Rozpočtové opatření č. 2/2019

datum vyvěšení: 15.04.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 2/2019
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 2/2019 (315.28 KB)