Rozpočtové opatření č. 1/2019

datum vyvěšení: 04.04.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 1/2019
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 1/2019 (244.14 KB)