Závěrečný účet obce 2018

datum vyvěšení: 28.06.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Záv?re?ný ú?et obce 2018
plné znění dokumentu:
Závěrečný účet obce 2018
Přiložené soubory:
Závěrečný účet obce 2018 (30 KB)
Závěrečný účet obce 2018 rozpis (317 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2018 Fin 2-12 M (456.9 KB)
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2018 OÚPO 4-02 (76.24 KB)
Rozvaha ÚSC k 31.12.2018 (82.8 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (3.2 MB)
Hodnotící zpráva za rok 2018 (117.5 KB)
Rozvaha k 31.12.2018 - Služby Pleše s.r.o. (53.98 KB)
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 - Služby Pleše s.r.o. (55.17 KB)
Výsledovka 1.1.2018 - 31.1.2018 - Služby Pleše s.r.o. (46.3 KB)