Závěrečný účet obce 2018 - návrh

datum vyvěšení: 27.05.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Záv?re?ný ú?et obce 2018 - návrh
plné znění dokumentu:
Závěrečný účet obce 2018 - návrh
Přiložené soubory:
Závěrečný účet obce 2018 návrh (30 KB)
Závěrečný účet obce 2018 - rozpis návrh (317 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2018 Fin 2-12 M (456.9 KB)
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2018 OÚPO 4-02 (76.24 KB)
Rozvaha ÚSC k 31.12.2018 (82.8 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (3.2 MB)
Hodnotící zpráva za rok 2018 (117.5 KB)
Rozvaha k 31.12.2018 - Služby Pleše s.r.o. (53.98 KB)
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018 - Služby Pleše s.r.o. (25.11 KB)
Výsledovka 1.1.20218 - 31.12.2018 (46.3 KB)