Volby - oznámení o době a místě konání voleb - EP

datum vyvěšení: 09.05.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Volby - oznámení o dob? a míst? konání voleb do Evropského parlamentu
plné znění dokumentu:
Volby - oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Přiložené soubory:
Volby - oznámení o době a místé konání voleb - EP (25.5 KB)