Rozpočtové opatření č. 9/2017

datum vyvěšení: 06.11.2017 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 9/2017
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 9/2017
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 9/2017 (580.5 KB)