Rozpočtové opatření č. 10/2017

datum vyvěšení: 04.12.2017 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 10/2017
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 10/2017
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 10/2017 (591.46 KB)