SO NV - návrh střednědobého výhledu rozpočtu

datum vyvěšení: 04.12.2017 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - návrh st?edn?dobého výhledu rozpo?tu 2020 - 2021
plné znění dokumentu:
SO NV - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2021
Přiložené soubory:
SO NV - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2021 (260.55 KB)