Rozpočtové opatření č. 8/2017

datum vyvěšení: 16.10.2017 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 8/2017
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 8/2017
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 8/2017 (378.63 KB)