Rozpočtové opatření č. 7/2017

datum vyvěšení: 12.09.2017 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 7/2017
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 7/2017
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 7/2017 (289.32 KB)