Rozpočtové opatření č. 2/2017

datum vyvěšení: 10.04.2017 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Rozpo?tové opat?ení ?. 2/2017
plné znění dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Přiložené soubory:
Rozpočtové opatření č. 2/2017 (248.52 KB)