Mikroregion - návrh rozpočtu 2017

datum vyvěšení: 03.10.2016 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Mikroregion ?e?icko - návrh rozpo?tu na rok 2017
plné znění dokumentu:
Mikroregion Řečicko - návrh rozpočtu na rok 2017
Přiložené soubory:
Mikroregion Řečicko (21.42 KB)