Veřejná vyhláška

datum vyvěšení: 19.04.2016 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Ve?ejná vyhláška - Zpráva o uplat?ování Zásad územního rozvoje Jiho?eského kraje ve zn?ní Aktualizace ?. 3
plné znění dokumentu:
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3
Přiložené soubory:
Veřejná vyhláška (1.26 MB)