Veřejná vyhláška

datum vyvěšení: 23.10.2013 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Ve?ejná vyhláška doru?ení návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje Jiho?eského kraje, v?etn? vyhodnocení vlivu na životní prost?edí a informace o možnosti uplatnit p?ipomínky k zpracovanému návrhu
plné znění dokumentu:
Veřejná vyhláška doručení návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu
Přiložené soubory:
Veřejná vyhláška KÚ JK (2.82 MB)