Vyhláška poplatek odpad

datum vyvěšení: 27.11.2012 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž?ování, sb?ru, p?epravy, t?íd?ní, využívání a odstra?ování komunálních odpad?
plné znění dokumentu:

Obecně závazná vyhláška obce Pleše č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - viz.soubor

Přiložené soubory:
Vyhláška poplatek odpady (41 KB)