Veřejná vyhláška - Veřejné projednání ÚP

datum vyvěšení: 28.03.2012 sejmuto: 30.05.2012
stručný obsah dokumentu:
Ve?ejná vyhláška - Ve?ejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu PLEŠE s odborným výkladem
plné znění dokumentu:

Veřejná vyhláška - Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu PLEŠE s odborným výkladem

Přiložené soubory:
Vyhláška (32.46 KB)
Hlavní výkres (944.34 KB)
Koordinační výkres (6.47 MB)
Koordinační výkres - výřez (960.7 KB)
Výkres širších vztahů (8.51 MB)
Návrh Územního plánu Pleše (761.51 KB)
Výkres veřejně prospěšné stavby (735.01 KB)
Výkres základního členění území (738.61 KB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (806.71 KB)