úřední deska (nezařazené)

05.12.2022 | Záměr - prodej pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - prodej pozemk?
02.11.2022 | Veeřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomocijsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finan?ní výpomoci
29.11.2022 | Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
03.10.2022 | Záměr - prodej pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - prodej pozemk?
08.10.2022 | Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plešejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o konání ustavujícího zasedání nov? zvoleného Zastupitelstva obce Pleše
24.09.2022 | Výsledky voleb - zvolení zastupiteléjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Výsledky voleb - zvolení zastupitelé
30.06.2022 | Závěrečný účet obce za rok 2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce za rok 2021
08.09.2022 | Oznámení o době a místě konání voleb 2022jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Oznámení o dob? a míst? konání voleb do zastupitelstva obce
01.07.2022 | SO NV - Závěrečný účet 2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et 2021
02.08.2022 | Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
01.04.2022 | Záměr - prodej pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - prodej pozemk?
07.05.2019 | SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SPÚ - Oznámení o zamýšleném p?evodu
21.06.2022 | Pozvánka na zasedání ZO 29.6.2022jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 29.6.2022
13.06.2022 | Pozvánka na zasedání ZO 21.6.2022jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 21.6.2022
10.06.2022 | Závěrečný účet obce 2021 - návrhjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2021 - návrh
17.06.2022 | Volby - počet členů ZO pro volební období 2022 - 2026jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et ?len? ZO pro volební období 2022 - 2026
03.06.2022 | SO NV - Návrh závěrečného účtu 2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - Návrh záv?re?ného ú?tu 2021
17.05.2022 | Pozvánka na zasedání ZO 25.5.2022jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 25.5.2022
18.04.2022 | Pozvánka na zasedání ZO 25.4.2022jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 25.4.2022
14.03.2022 | Pozvánka na zasedání ZO 23.3.2022jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 23.3.2022
01.04.2022 | Dotazník pro občany 2022jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Dotazník pro ob?any 2022
31.03.2022 | Projekt jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Projekt "Stavební úpravy - h?bitov Pleše"
03.03.2022 | Ubytování pro rodiny z Ukrajinyjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ubytování pro rodiny z Ukrajiny
25.02.2022 | Záměr - pronájem hospodyjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - pronájem hospody
01.12.2021 | Záměr - prodej pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - prodej pozemk?
01.12.2021 | Záměr - prodej pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - prodej pozemk?
29.12.2021 | Poplatek za komunální odpad 2022jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Poplatek za komunální odpad 2022 - instrukce k platb?.
20.12.2021 | Pozvánka na zasedání ZO 27.12.2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 27.12.2021
22.11.2021 | Pozvánka na zasedání ZO 29.11.2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 29.11.2021.
29.10.2021 | Humanitárn sbírkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Diakonie Broumov - humanitární sbírka
26.07.2021 | Záměr - prodej pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - prodej pozemk?
30.06.2021 | Závěrečný účet obce za rok 2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce za rok 2020
23.09.2021 | Volby - Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČRjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - Oznámení o dob? a míst? konání voleb do Poslanecké sn?movny Parlamentu ?eské republiky
02.07.2021 | SO NV - závěrečný účet 2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - záv?re?ný ú?et 2020
30.08.2021 | Přerušení dodávky elektrické energie 8.9.2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
P?erušení dodávky elektrické energie 8.9.2021
23.08.2021 | Pozvánka na zasedání ZO 30.8.2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 30.8.2021
06.08.2021 | Volby - jmenování zapisovatel OVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - jmenování zapisovatele OVK
06.08.2021 | Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
06.08.2021 | Volby - minimální počet členů OVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - minimální po?et ?len? OVK
30.06.2021 | Hlášení obecního rozhlasu 30.6.2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Hlášení obecního rozhlasu 30.6.2021
29.06.2021 | Záměr - prodej pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - prodej pozemk?
08.06.2021 | Závěrečný účet obce 2020 - návrhjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2020 - návrh
21.06.2021 | Pozvánka na zasedání ZO 28.6.2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 28.6.2021
08.06.2021 | SO NV - návrh závěrečného účtu 2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - návrh záv?re?ného ú?tu 2020
26.05.2021 | Informace starosty 26.5.2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Informace starosty 26.5.2021 - kácení strom? u h?bitova
11.05.2021 | Poplatek ze psůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Poplatek ze ps? 2021
26.04.2021 | Pozvánka na zasedání ZO 3.5.2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 3.5.2021
19.03.2021 | Pozvánka na zasedání ZO 26.3.2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 26.3.2021
18.12.2020 | Pozvánka na zasedání ZO 28.12.2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 28.12.2020
27.11.2020 | Pozvánka na zasedání ZO 4.12.2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 4.12.2020
12.11.2020 | Pozvánka na zasedání ZO 20.11.2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 20.11.2020
27.02.2020 | Mikroregion - Závěrečný účet za rok 2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mikroregion ?e?icko - Záv?re?ný ú?et za rok 2019
04.05.2020 | Záměr - směna pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - sm?na pozemk?
27.10.2020 | Covid - důvody přijímání opatřeníjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Covid - d?vody p?ijímání opat?ení
30.06.2020 | Závěrečný účet obce rok 2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce rok 2019
11.10.2020 | Úřední hodiny od 12.10.2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ú?ední hodiny od 12.10.2020
01.07.2020 | SO NV - závěrečný účet za rok 2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - záv?re?ný ú?et za rok 2019
15.09.2020 | Volby - doba a místo konání voleb do Senátu Parlamentu ČRjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - Oznámení o dob? a míst? konání voleb do Senátu Parlamentu ?eské republiky
15.09.2020 | Volby - doba a místo konání voleb do Zastupitelstva Jihočeského krajejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - oznámení o dob? a míst? konání voleb do Zastupitelstva Jiho?eského kraje
14.09.2020 | Pozvánka na zasedání ZO 21.9.2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 21.9.2020
03.09.2020 | Volby - zasedání OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - první zasedání okrskové volební komise
13.08.2020 | Volby - jmenování zapisovatel OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - jmenování zapisovatele OkVK
13.08.2020 | Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
03.08.2020 | Volby - minimální počet členů OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - minimální po?et ?len? OkVK
08.06.2020 | Závěrečný účet obce 2019 - návrhjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2019 - návrh
22.06.2020 | Pozvánka na zasedání ZO 29.6.2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 29.6.2020
08.06.2020 | Pozvánka na zasedání ZO 8.6.2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 8.6.2020
29.05.2020 | SO NV - návrh závěrečného účtu 2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - návrh záv?re?ného ú?tu 2019
13.05.2020 | Záměr - pronájem hospodyjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - pronájem hospody
08.04.2020 | Pozvánka na zasedání ZO 15.4.2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 15.4.2020
17.03.2020 | Služba pro senioryjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Služba pro seniory
19.12.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 27.12.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 27.12.2019
02.12.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 9.12.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 9.12.2019
14.10.2019 | Záměr - prodej pozemkujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - prodej pozemku
25.10.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 4.11.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 4.11.2019
11.10.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 21.10.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 21.10.2019
30.08.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 9.9.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 9.9.2019
19.02.2019 | Pronájem - klubovnajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pronájem - klubovna
19.02.2019 | Pronájem - pedikúrajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pronájem - pedikúra
28.12.2018 | Pronájem - kadeřnictvíjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pronájem - kade?nictví
04.07.2019 | SO NV - závěrečný účet za rok 2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - Záv?re?ný ú?et za rok 2018
28.06.2019 | Závěrečný účet obce 2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2018
21.05.2019 | SO NV - návrh závěrečného účtu 2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - návrh záv?re?ného ú?tu 2018
27.05.2019 | Závěrečný účet obce 2018 - návrhjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Záv?re?ný ú?et obce 2018 - návrh
13.06.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 27.6.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 27.6.2019
27.05.2019 | Volby - výsledky hlasování EPjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - výsledky hlasování EP
20.05.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 27.5.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 27.5.2019
09.05.2019 | Volby - oznámení o době a místě konání voleb - EPjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - oznámení o dob? a míst? konání voleb do Evropského parlamentu
09.04.2019 | Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
25.03.2019 | Volby - minimální počet členů OkVKjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - minimální po?et ?len? OkVK
15.03.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 25.3.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 25.3.2019
01.02.2019 | Kůrovec - Informace vlastníkům lesůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
K?rovec - Informace vlastník?m les?
11.02.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 18.2.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 18.2.2019
19.12.2018 | Pozvánka na zasedání ZO 27.12.2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 27.12.2018
07.12.2018 | Pozvánka na zasedání ZO 17.12.2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 17.12.2018
05.11.2018 | Pozvánka na zasedání ZO 12.11.2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 12.11.2018
25.10.2018 | ZO - ustavující zasedáníjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
ZO - ustavující zasedání 5.11.2018
16.04.2018 | Pozvánka na zasedání ZO 23.4.2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 23.4.2018
17.09.2018 | Pozvánka na zasedání ZO 24.9.2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 24.9.2018
08.10.2018 | Volby - výsledky hlasování ZOjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Volby - výsledky hlasování - volby do ZO

ZOBRAZIT VŠECHNY DOKUMENTY: Rozpočet(128),   Veřejné vyhlášky(29),   Vyhlášky(11),   nezařazené (188),