úřední deska

 
v nadpisu   ve stručném znění   v plném znění

Vyhlášky (7)

28.11.2016 | OZV č. 1/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závažná vyhláška ?. 1/2016
15.12.2015 | OZV č. 1/2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
OZV ?. 1/2015
02.05.2013 | Hromadný seznam daně z nemovitostijsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Hromadný p?edpisný seznam dan? z nemovitosti


Rozpočet (22)

15.09.2017 | SO NV - rozpočtové opatření č. 1/2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - rozpo?tové opat?ení ?. 1/2017
12.09.2017 | Rozpočtové opatření č. 7/2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozpo?tové opat?ení ?. 7/2017
09.08.2017 | Rozpočtové opatření č. 6/2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozpo?tové opat?ení ?. 6/2017


Veřejné vyhlášky (13)

08.11.2017 | Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělstvíjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Ve?ejná vyhláška - Opat?ení obecné povahy - Ministerstvo zem?d?lství
09.06.2017 | Veřejná vyhláška - Nováková Magdalenajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška o oznámení možnosti p?evzít písemnost
19.04.2017 | Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška - Stanovení p?echodné úpravy provozu - Opat?ení obecné povahy


nezařazené (62)

03.11.2017 | Pozvánkajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Pozvánka na zasedání ZO 13.11.2017
01.11.2017 | Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Státní pozemkový ú?ad - Státní pozemkový ú?ad
05.10.2017 | SMO BV - pozvánka na valnou hromadu 26.10.2017jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SMO BV - pozvánka na valnou hromadu 26.10.2017