úřední deska

 
v nadpisu   ve stručném znění   v plném znění

Vyhlášky (11)

06.12.2021 | OZV č. 1/2021jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška ?. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodá?ství
30.08.2021 | Řád veřejného pohřebištějsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
?ád ve?ejného poh?ebišt?
10.12.2019 | OZV č. 1/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závazná vyhláška obce Pleše ?. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaž?ování, sb?ru, p?epravy, t?íd?ní, využívání a odstra?ování komunálních odpad?


Rozpočet (112)

03.01.2022 | SO NV - Rozpočet 2022jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - Rozpo?et 2022
03.01.2022 | SO NV - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 - 2025jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - St?edn?dobý výhled rozpo?tu na rok 2024 - 2025
03.01.2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
St?edn?dobý výhled rozpo?tu 2024 - 2025


Veřejné vyhlášky (29)

08.04.2022 | Zásady územního rozvoje Jč kraje 4. aktulaizacejsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Návrh 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jiho?eského kraje a oznámení o ve?ejném projednání návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jiho?eského kraje.
29.03.2022 | Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022 ze dne 28.3.2022jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozhodnutí hejtmana Jiho?eského kraje ?. 1/2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpe?í vzniku požáru.
02.06.2021 | MZe - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínekjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
MZe - Oznámení o návrzích opat?ení obecné povahy a výzva k uplatn?ní p?ipomínek


nezařazené (179)

02.08.2022 | Volby - počet a sídlo volebních okrskůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Volby - po?et a sídlo volebních okrsk?
01.04.2022 | Záměr - prodej pozemkůjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Zám?r - prodej pozemk?
07.05.2019 | SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodujsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SPÚ - Oznámení o zamýšleném p?evodu