úřední deska

 
v nadpisu   ve stručném znění   v plném znění

Vyhlášky (7)

28.11.2016 | OZV č. 1/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závažná vyhláška ?. 1/2016
15.12.2015 | OZV č. 1/2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
OZV ?. 1/2015
02.05.2013 | Hromadný seznam daně z nemovitostijsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Hromadný p?edpisný seznam dan? z nemovitosti


Rozpočet (66)

04.03.2020 | Návrh rozpočtu 2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Návrh rozpo?tu 2020
20.11.2019 | SO NV - návrh rozpočtu 2020jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - návrh rozpo?tu 2020
22.07.2019 | Rozpočtové opatření č. 5/2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozpo?tové opat?ení ?. 5/2019


Veřejné vyhlášky (19)

20.03.2020 | Mimořádné opatření - doba pro senioryjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Mimo?ádné opat?ení - doba pro seniory
10.03.2020 | Mimořádné opatření - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeníchjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mimo?ádné opat?ení - zákaz návšt?v ve zdravotnických za?ízeních
10.03.2020 | Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osobjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Mimo?ádné opat?ení - zákaz konání akcí nad 100 osob


nezařazené (118)

17.03.2020 | Služba pro senioryjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Služba pro seniory
19.12.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 27.12.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 27.12.2019
02.12.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 9.12.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Pozvánka na zasedání ZO 9.12.2019