orgány obce

Jméno: Bc. Petra Holcová
Zastává funkci:místostarosta
Oddělení:Zastupitelstvo (místostarosta),
zpět