orgány obce

Jméno: Ing. Zdeněk Šedivý
Zastává funkci:člen
Oddělení:Kontrolní výbor (člen),
zpět