orgány obce

Jméno: Jiří Jakobartl
Zastává funkci:zastupitel
Oddělení:Zastupitelstvo (zastupitel),
zpět