orgány obce

Jméno: Pavla Vodrážková
Zastává funkci:předseda
Oddělení:Kontrolní výbor (předseda), Zastupitelstvo (zastupitel),
zpět