úřední deska

 
v nadpisu   ve stručném znění   v plném znění

Vyhlášky (7)

28.11.2016 | OZV č. 1/2016jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Obecn? závažná vyhláška ?. 1/2016
15.12.2015 | OZV č. 1/2015jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
OZV ?. 1/2015
02.05.2013 | Hromadný seznam daně z nemovitostijsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Hromadný p?edpisný seznam dan? z nemovitosti


Rozpočet (54)

26.03.2019 | Rozpočet Pleše 2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Rozpo?et Pleše 2019
06.03.2019 | Návrh rozpočtu 2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Návrh rozpo?tu 2019
31.12.2018 | SO NV - rozpočtové opatření č. 3/2018jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
SO NV - rozpo?tové opat?ení ?. 3/2018


Veřejné vyhlášky (14)

15.02.2019 | Dražební vyhláškajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Dražební vyhláška - Benda Martin
08.11.2017 | Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělstvíjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška - Opat?ení obecné povahy - Ministerstvo zem?d?lství
09.06.2017 | Veřejná vyhláška - Nováková Magdalenajsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
Ve?ejná vyhláška o oznámení možnosti p?evzít písemnost


nezařazené (105)

27.05.2019 | Závěrečný účet obce 2018 - návrhjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Záv?re?ný ú?et obce 2018 - návrh
13.06.2019 | Pozvánka na zasedání ZO 27.6.2019jsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Pozvánka na zasedání ZO 27.6.2019
27.05.2019 | Volby - výsledky hlasování EPjsou přiloženy soubory
sejmuto: dokument je stále na úřední desce
Volby - výsledky hlasování EP