povinně zveřejňované informace

9. Žádosti o informace

Informace lze získat osobně na Obecním úřadě Březany I v úředních hodinách, poštou nebo elektronickou cestou.
zobrazit kontaktní údaje
zpět