povinně zveřejňované informace

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

V současné době nemá obec sazebník úhrad
zpět